ارسال اضافه بار مسافری

مراحل دریافت تا ارسال بار فریت

ابتدا سنجش ابعاد و براورد هزینه های بار شما

انعقاد قرارداد و تنظیم بارنامه بار در دفتر یا محل

تحویل ، بسته بندی ، ارسال و در نهایت پیگیری 

خدمات درب
به درب

ارسال لوازم
شخصی

بارهای کوچک
حتی ۱ جعبه

حمل و نقل
به سراسر دنیا

حمل و نقل
زمینی

جابجایی
با رعایت احتیاط

تماس بگیرید

تهران :        02191691072

شیراز :        0719160675

اصفهان:     0319160675

مشهد:        0519160675

فریت بار مسافری

فریت بار حیوانات خانگی

فریت بار لوازم منزل مهاجرین

ارسال انواع کارگو صادراتی

بسته بندی بار و لوازم منزل

حمل بار هوایی مسافری

آمار و نتایج ما

1000+مشتری راضی
تعرفه های باورنکردنی!
با ما دیگر برای قیمت از ارسال بار خود منصرف نمی شوید.
3000+ارسال موفق
ارسال موفق
بیش تر از 3000 ارسال موفق و رضایت بخش در این سال ها
10+سابقه درخشان
سابقه درخشان
بیش از 10 سال سابقه درخشان در ارسال با هوایی ، زمینی و دریایی
5+شعب و نمایندگی ها
شعب و نماینده ها
بیش از 5 شعبه در سراسر ایران

نظرات مشتریان

شما درباره ما چه می گویید؟